Cardús Font, Laura, Universitat Oberta de Catalunya (UOC)